Bestuur OPEN

De twee samenwerkende partijen hebben elk hun eigen bestuur. Informatie hierover vindt u op de
websites van de lokale afdelingen van GroenLinks en PvdA.
Om de samenwerking nader uit te werken en gestalte te geven is de Regiecommissie in het leven
geroepen.

Regiecommissie
GroenLinks en PvdA werken op lokaal niveau al een aantal jaren samen, sinds 2017 onder de naam OPEN. Bij de start besloten de
twee besturen om een vierkoppige Regiecommissie in te stellen om die samenwerking vorm te
geven. Dat resulteerde in 2009 tot het besluit om als twee partijen, één programma te maken en
één fractie te gaan vormen in de gemeenteraad die in maart 2010 gekozen moest worden. En in 2016 in de intentie om de samenwerking verder vorm te geven in de vorm van OPEN, een gezamenlijke open beweging voor een sociale en duurzame Utrechtse Heuvelrug. 
De samenwerking tussen de twee partijen is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

De rol van de Regiecommissie werd uitgebreid en vormt nu een 'verlengstuk' van de twee besturen en haar leden.
Haar taken bestaan uit:
 • Begeleiden plaatselijke politiek
 • Gesprekspartner fractie
 • Gesprekspartner Wethouder
 • Zorg dragen voor de verbinding tussen fractie en leden van GroenLinks en PvdA
 • Zorg dragen voor het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018
 • (verkiezingsprogramma,  kandidatenlijst en campagne)

  Leden van de Regiecommissie:
  • Age Halma (PvdA), e-mail
  • Cees Langerak (PvdA)
  • Harrie Swarte (GroenLinks), e-mail
  • Jasper de Vries (GroenLinks), e-mail