Contact

Voor zowel de afdeling van GroenLinks als die van de PvdA is de afdelingssecretaris de aangewezen contactpersoon voor uw vragen.
Voor GroenLinks is dit Marten de Vries - e-mail - , voor de PvdA is dit Marc van Pelt - e-mail -.
U kunt ook een van de andere bestuursleden benaderen, kijk hiervoor bij GroenLinks of bij PvdA.

Uiteraard kunt u ook elk ander lid van de fractie benaderen, kijk hier voor op de pagina Wethouder/fractie

Voor vragen en/of opmerkingen over deze website of de nieuwsbrief mail naar info@sociaalengroen.nl