Nieuws‎ > ‎

Korte berichten: Starterslening, Clientonderzoek en Dorpsgericht werken

Geplaatst 16 jul. 2017 12:22 door Info Sociaal en Groen

Starterslening en Blijverslening

De fractie heeft in de afgelopen periode met veel plezier ingestemd met de Startersregeling. Daarnaast is er nu een Blijverslening gekomen. Enerzijds ontstaat hierdoor meer doorstroom op de woningmarkt. Anderzijds kunnen ouderen hierdoor juist honkvaster blijven.

De startersregeling is er voor starters op de woningmarkt. Het kan hun een duwtje in de rug geven om een eerste eigen woning te kopen. De bedoeling van deze regeling is dat we waar dat kan investeren in beweging op de woningmarkt. Ook willen we deze markt meer toegankelijk maken voor mensen met een kleinere beurs.

Blijversregeling ondersteunt ouderen

De Blijversregeling is bedoeld voor ouderen die een aanpassing nodig hebben in hun eigen woning. Een aanpassing die ervoor zorgt dat ze daar kunnen blijven wonen. Deze steun is dus bedoeld om de eigen woning levensloopbestendig te maken. Open staat achter deze regeling, omdat veel ouderen langer in hun eigen huis willen blijven wonen.

De gemeenteraad evalueert volgend jaar beide regelingen.

 

 

Cliëntonderzoek Sociaal Domein

Op initiatief van Open, met steun van andere partijen, is er een groot WMO-onderzoek geweest. Een onderzoek onder zo veel mogelijk gebruikers. We wilden namelijk na twee jaar wel weten wat de stand van zaken is. En wat de gebruikerservaringen zijn. Nu is er een rapport.

Over het geheel zijn we blij met de resultaten. Ze tonen aan dat er veel dingen goed lopen in de volle breedte van de WMO. Al zijn er natuurlijk ook aandachtspunten. Met stip op 1: grip krijgen op de Jeugdzorg. Het is te onduidelijk of we deze verantwoordelijkheid wel effectief uitvoeren. Samen met de wethouder moeten we daar het komend half jaar hard aan werken.

Inwoners vinden gemeente nog te bureaucratisch

Daarnaast moet er aandacht blijven voor de gemeentebureaucratie. Veel inwoners lopen daar nog tegenop. Dit leidt vervolgens tot onbekendheid van en met regelingen. Of tot het verkeerde beeld dat regelingen niet effectief zouden zijn.

Na de zomer opvolging

De raad heeft met de wethouder afgesproken om na de vakantie samen met de raad en met betrokkenen uit de samenleving een plan te maken. In dit plan moet komen te staan hoe we de aanbevelingen uit het onderzoeksverslag gaan oppakken.

Nieuwsgierig naar de resultaten? Het volledige rapport vind je op de website van de gemeente.

 

 

Wat is nodig voor participatie en dorpsgericht werken?

Participatie en dorpsgericht werken zijn innig verstrengelde onderwerpen. En onderwerpen waarvoor we met Open warmlopen. We zoeken manieren om toe te werken naar minder overheid, meer samenleving. Vanuit de nota Sluit je aan? een korte toelichting.

Volgens Open kan burgerparticipatie en dorpsgericht werken de toenemende kloof tussen burger en overheid (gedeeltelijk) dichten. Dit dankzij een overheid die fysiek dicht bij de burger is (dorpsgericht werken). En dankzij de uitnodiging naar inwoners om te participeren in de planvorming. Of daar waar mogelijk zelfs in de besluitvorming.

Inwoners moeten voor participatie op de hoogte zijn

Dit vraagt om een andere kijk op de rol van de gemeente. Samenwerken met inwoners en partners vraagt nadrukkelijk om een andere manier van betrokkenheid creëren en organiseren. De gemeente heeft hierover een nota geschreven: Sluit je aan? #verbinden #doen. Uit deze nota blijkt dat participatie afhangt van de mate waarin inwoners weten dat ze kunnen meepraten. Daarnaast willen inwoners graag weten wat het speelveld is. Welke kaders zijn er? Ook willen ze goed geïnformeerd zijn over de stappen in het proces.

Oog voor alle inwoners van de gemeente

Uit de nota blijkt bovendien dat participatie van jongeren en lageropgeleiden beperkt is. Dit is voor ons een belangrijk punt. Wij vinden dat alle belangen in het participatieproces moeten worden meegenomen. De gemeente moet hiervoor zorgdragen. Zodat ook belangen zonder stem vertegenwoordigd zijn in het participatieproces.

Comments