Nieuws‎ > ‎

"Open" over zwemwater!

Geplaatst 13 mrt. 2017 15:46 door redactie Sociaal en Groen   [ 13 mrt. 2017 15:55 bijgewerkt ]
foto: Zwembad Woestduin
Het college van B en W stelt voor zwembad Woestduin te sluiten. Dit is een gevolg het besluit van de gemeenteraad om te bezuinigen op het budget voor zwemwater. Zwembad de Zwoer kan dan nog twintig jaar open blijven
De fractie van Open wil Woestduin nog een jaar open te houden en in die tijd met samenwerkingspartners een definitieve oplossing voor Woestduin te zoeken.
De fractie verneemt trouwens graag uw mening en ideeën over het open houden van zwembad Woestduin!

Financiële kaders
Het voorstel van B en W om de Zwoer nog twintig jaar open te houden en  de subsidie aan Woestduin stop te zetten past binnen de - krappere - financiële kaders voor zwemwater die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. De gemeente stond destijds namelijk voor een forse bezuinigingsopdracht.

Gebruikers
Bij de gebruikers van Woestduin leidt dat uiteraard tot grote onvrede. U hebt mogelijk in de krant al gelezen dat daarover de nodige onrust is ontstaan. Hans Waaldijk vindt dat logisch: "Mensen maken gebruik van dit zwembad voor hun gezondheid, plezier of om er te leren zwemmen. Belangrijke functies voor onze samenleving die van belang zijn om in stand te houden."

Open wil tijd om oplossing te zoeken
Een onderzoek naar mogelijkheden om Woestduin te kunnen behouden voor onze gemeente kost tijd. Hans Waaldijk: "Onze fractie ziet graag een oplossing waarmee Woestduin tijdelijk langer kan openblijven. Samen met andere partijen stellen we daarom voor de subsidie met minimaal een jaar te verlengen. Dan kunnen we in overleg met gebruikers en samenwerkingspartners een definitieve oplossing vinden."

Met een nieuw zwembad trekt iedereen aan kortste eind
Er gaan ook stemmen op om de subsidie voor de Zwoer en Woestduin beide met vijf jaar te verlengen. Daarna kan de gemeente dan één modern en duurzaam zwembad bouwen voor alle doelgroepen. Hans Waaldijk: "Dit zou een mooi idee zijn, maar volgens ons is dat niet haalbaar. De gemeente kan deze investering moeilijk dragen. Op dit moment laat gemeente Nijkerk een zwembad bouwen met acht banen en dat kost al ruim negen miljoen euro. Bovendien zou een vervangend zwembad voor de Zwoer en Woestduin veel minder vierkante meters zwemwater bevatten. Op die manier kunnen de huidige gebruikers van de Zwoer en Woestduin alsnog niet bediend worden. De twee zwemclubs, de kinderen op zwemles, de senioren én natuurlijk alle recreanten kunnen dan naast elkaar zwemmen? Daarom gaat onze voorkeur uit naar het duurzamer maken (zonnepanelen, isolatie) van de Zwoer."

Welke kansen zijn er voor Woestduin?
De huidige beheerder van Woestduin laat wten dat 100.000 euro per jaar genoeg is om het zwembad open te houden. Met dit bedrag als uitgangssituatie ziet Hans Waaldijk een aantal ontwikkelingen voor zich die ervoor kunnen zorgen dat Woestduin openblijft:
  • Bespreken met de lokale sportkoepel of de subsidie van binnen- en buitensport kan verschuiven naar overdekt zwemwater (zie ook overzicht sport- en cultuurbegroting).
  • Gemeente Wijk bij Duurstede doet een bijdrage in de kosten van Woestduin. Veel inwoners uit die gemeente komen namelijk naar Woestduin sinds het zwembad in Wijk is gesloten.
  • Een particulier bedrijf wordt eigenaar van het zwembad met als voorwaarde dat er op die locatie alleen maar één zwembad mag staan. Dit voorkomt grondspeculatie en geeft de ondernemer de zekerheid te investeren in een zwembad wat in eigendom is.
Hans Waaldijk: "De fractie stelt uw visie erg op prijs. Hebt u een idee hoe we Woestduin kunnen redden? Dan horen wij het graag! Zoals het er nu uitziet neemt de gemeenteraad op 16 maart hierover een besluit. De fractie stelt de dinsdag daarvoor (14 maart) definitief haar mening vast."

Hans Waaldijk,
Fractievoorzitter
Comments